REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TESTSHOP.PL

 

§ 1

 

Informacje ogólne

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.testshop.pl prowadzonego przez Tomasz Pietrzyński ul. Kalinowa 15, 62-002 Złotniki, NIP 7822183131, REGON 63981113 w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy:

e-mail: kochaj.testuj@gmail.com oraz pomocniczo, tel.: +48 516 166 740

 

§ 2

 

Ceny towarów i płatność

 

Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

 

a)       natychmiastową płatność BLIK za pośrednictwem serwisu CashBill

 

b)      przelewów natychmiastowych z mechanizmem Pay-By-Link za pośrednictwem CashBill

 

c) bankowych przelewów elektronicznych

 

§ 3

 

Dostawa

 

Zamówienia są nadawane w dni robocze. Tego samego dnia jeśli zamówienie zostanie poprawnie złożone i opłacone do godziny 7.00. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 7.00 są nadawane następnego dnia roboczego.

 

Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.

 

Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania.

 

Koszt dostawy jest podany na stronie internetowej testshop.pl i zależny jest od wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

 

Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14 dni roboczych.

 

Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju.

 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.

 

W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

 

§ 4

 

Prawo do odstąpienia

 

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesyłany jest drogą mailową na adres mailowy  klienta wraz z wiadomością powiadamiającą o wysłaniu przesyłki .

 

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

 

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

 

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwa zakupioną rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

 

Aby zwrócić produkt należy:

 

  1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.
  2.  

2. Bezpiecznie zapakować nienaruszony produkt w zapieczętowanym opakowaniu producenta w którym został on dostarczony.

 

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

 

TESTSHOP.PL Tomasz Pietrzyński
Ul. Kalinowa 15, 62-002 Złotniki, Polska

 

§ 5

 

Reklamacje

 

Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej kochaj.testuj@gmail.com

lub przesyłane na adres Sprzedawcy:

 

TESTSHOP.PL Tomasz Pietrzyński
Ul. Kalinowa 15, 62-002 Złotniki, Polska

 

Formularz reklamacyjny przesyłany jest drogą mailową na adres mailowy  klienta wraz z wiadomością powiadamiającą o wysłaniu przesyłki.

 

Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

 

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

 

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2023 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

 

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy o którym mowa w paragrafie 4 dotyczy wyłącznie Konsumentów.