POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU TESTSHOP.PL

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tomasz Pietrzyński z siedzibą w Złotniki 62-002, ul. Kalinowa 15, NIP 7822183131, REGON 639819113, tel. 516166740, e-mail: kochaj.testuj@gmail.com prowadzący sklep internetowy pod adresem www.testshop.pl

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Dane mogą być również przetwarzane w celu świadczenia dodatkowych usług przez Administratora lub organizacji i przeprowadzenia konkursów przez Administratora.

 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora wobec Ciebie ew. roszczeń związanych z umową.

 

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych (newsletter).

 

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania sklepu Administratora do Twoich potrzeb, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe podane na potrzeby rejestracji będą przetwarzane tak długo, jak długo nie zrezygnujesz z rejestracji.

 

W odniesieniu do sprzedaży produktów lub organizacji konkursu lub rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń Twoich wobec Administratora lub odwrotnie, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych lub rozliczeniowo-księgowych.

 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli udzieliłaś na to zgody, do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszego sklepu.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń lub uczestników konkursu przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

 

Podstawą prawną wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) jest Twoja dobrowolna zgoda.

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, zapewnienie jego bezpieczeństwa, a także jego ciągłe udoskonalanie.

 

Wymóg podania danych

 

Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne, żeby zamówienia mogły zostać zrealizowane. Podobnie jak podanie danych w celu wzięcia udziału w konkursie też jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w danym konkursie.

 

Jeśli natomiast chcesz otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną (newsletter), musisz wyrazić odrębną zgodę.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, operatorom płatności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Czy Twoje dane będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 

     prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 

     prawo żądania sprostowania danych,

 

     prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 

     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 

     prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie umowy albo zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 

     prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

     prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (xml, json, csv). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Informacja o „cookies” (czyli o „ciasteczkach”)

 

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności wymagające autoryzacji.

 

Sklep Administratora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 

               utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu np. po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logować, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy;

 

               lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników;

 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 

sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 

stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 

         niezbędne do działania sklepu – np. pozwalające korzystać z koszyka;

 

         pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 

         wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu;

 

         funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień, personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub kraju;

 

         statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

 

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu (logowanie, koszyk itp.).

 

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Pozostałe informacje

 

Na stronie, stronie sklepu i bloga sklepowego mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi w danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. My nie przetwarzamy tych danych ani nie mamy wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.